Stari grad  Mali grad  Praški zamak

 

Arhitektura Praga - Novi grad (Nove Mesto)

 

Novi grad je glavni komercijalni centar Praga, koji je najviše dobio na značaju u drugoj polovini 19. veka, kada je spojen sa Starim gradom i kada je izgraćen niz javnih i stambenih građevina u stilu “nove umetnosti”. Centralni deo ovog dela grada nosi naziv “Zlatni krst” i predstavlja elitnu stambenu četvrt Praga.
 

Venceslavov trg - srce grada i trgovinski centar. Na trgu se nalazi spomenik princu Venceslavu I (Sv. Vaclavu) sa četiri zaštitnika, češka sveca - Sv. Prokopije, Sv. Adalbert, Sv. LJudmila i Sv. Ana. Spomenik je delo Jozefa Majslbeka iz 1912. Princ Venceslav je bio unuk Borivoja, osnivača Praškog zamka, a ubijen je 935. i potom je proglašen za sveca i zaštitnika nacije.
 

Nacionalni teatar - neo-renesansna građevina iz 1881. Požar je uništio veliki deo zgrade već 1882. pa je ona rekonstruisana naredne godine.
 

Nacionalni muzej - neo-renesansna građevina, delo Jozefa Šulca iz 1890.

 

Narodni muzej i spomenik Sv. Vaclavu Nacionalni teatar

 

Višehrad - antičko sedište dinastije Premisla iz 10. veka. Princ Vratislav I je ovde krunisan kraljevskom krunom 1085. Najstarija građevina na ovom mestu je rotonda Sv. Martina. Karlo IV je za vreme svoje vladavine rekonstruisao Višehradski zamak i sagradio utvrđenja. Posle Husitske revolucije zamak je prepravljen u baroknom stilu. Pored Crkve Sv. Petra i Pavla tu su i crkvena rezidencija, zemunice, park i groblje po imenu “Sloven” na kome su sahranjeni mnogi znameniti Česi: naučnik Purkinje, kompozitori Dvoržak i Smetana i drugi. Sa južnog kraja višehradskih utvrđenja pruža se lep pogled na grad.
 

Emaus - manastir sa Bogorodičinom crkvom, osnovao ga je Karlo IV 1347. kao manastir slovenskih Benediktinaca. Na kraju Drugog svetskog rata manastrir je srušen u bombardovanju. Dva asimetrično postavljenja tornja su podignuta 1967.
 

Gradska većnica Novog grada - kompleks zgrada u gotskom stilu sa kraja 14. i početka 15. veka, rekonstruisanih tokom 16. veka u renesansnom stilu. Tu se nalaze toranj sa Bogorodičinom kapelom, dve dvorane u gotskom stilu sa lučnim svodovima i jedna u renesansnom stilu. U periodu od 1377-1784. ovde je bilo sedište vlasti Novog grada.
 

Brevnovski manastir - benediktinski manastir iz 993., podigli su ga princ Boleslav II i Biskup Vojteh (Sv. Adalbert). U okviru manastira se nalaze Crkva Sv. Margarite i kuće crkvenih velikodostojnika iz 18. veka u tipičnom baroknom stilu.
 

Industrijska palata - napravljena kao paviljon za Jubilarnu izložbu, 1891. Jedna je od najvrednijih praških građevina u avangardnom stilu. Glavni svod palate je dugačak 238m, sa središnjim tornjem visokim 51m.
 

Praške rotonde - značajne su tri rotonde u romanesknom stilu: Zlatna rotonda sa kraja 11. veka, rekonstruisana 1865., Rotonda Sv. 1Longina sa kraja 12. veka, rekonstruisna 1844. i 1934. i Rotonda Sv. Martina iz 11. veka, rekonstruisana 1878. od strane višehradskog sveštenstva.

 

Stari grad  Mali grad  Praški zamak