Vltava na delu toka kroz Prag

 

Kroz Prag protiče najduža češka reka, Vltava. Reka izvire u oblasti Šumave, na jugozapadu zemlje, teče prema jugu do mesta Viši Brod i potom preme severu do Melnika i ušća u Labu. Dužina njenog toka kroz Prag je oko 31km. Na najužem mestu, reka je široka 40m, a na najširem 330m - Sitkovski preliv kod samog centra grada. U okviru preliva, tokom 18. veka nastalo je rečno ostrvo, poznato kao Slovensko ostrvo. Do njega se može doći preko malog mostića, preko puta Nacionalnog teatra. Nedaleko odavde nalazi se još jedno, Ostrvo strelaca. Na delu toka kroz Prag, na Vltavi postoji ukupno deset ostrva. U reku se sa leve strane ulivaju devet rečica, a sa desne strane čak četrnaest.
 

Mostovi na Vltavi Sitkovski preliv

Na mestima gde je reka ranije bila plića napravljeni su mostovi, prvi od njih još u 9. veku. Sredinom 10. veka umesto ovoga je napravljen nov, drveni most, ali je on srušen početkom 12. veka. Tada je napravljen kameni, Juditski most dužine 500m i širine 7m. Sredinom 14. veka on je zamenjen Karlovim mostom, na kome se i danas nalazi 30 pojedinačnih i grupnih skulptura svetaca najpoznatijih vajara. Ovaj most je jedna od centralnih gradskih znamenitosti. Od 1865. godine plovidba rekom se odvija izmenjenim tokom. S obzirom da Vltava protiče kroz najlepši deo grada, danas postoji veliki broj brodića koji krstare rekom i pružaju turistima mogućnost razgledanja grada. Mnogo živopisnih delova grada se nalazi neposredno uz reku. Jedan od rukavaca Vltave, po imenu Čertovka, razdvaja ostrvo Kampa od Malog grada, na levoj obali reke. Ranije je voda iz ovog rukavca korišćena u fabrikama i kućama. Veliki drveni točak jedne vodenice je deo živopisnog predela po imenu Praška Venecija.