Geografski podaci

 

Prag je glavni grad Češke republike, koja se sastoji iz Češke i Moravske regije i dela Šlezije. Nalazi se na 50° 05' severne geografske širine i 14° 27' istočne geografske dužine. Prag je smešten na obalama reke Vltave, u njenoj uskoj rečnoj dolini koja se pruža dalje prema severu, sve do Polapske nizije u dolini Labe. Dolina je okružena rečnim terasama i niskim brdima koja predstavljaju krajnje severo-zapadne obronke Češko-moravske visoravni, odnosno južne delove Češkog basena. Grad pokriva površinu od 496km². Minimalna nadmorska visina je 180m a maksimalana 400m. Prag se nalazi na području sa umerenom kontinentalnom klimom, prosečna godišnja temperatura je 9°C. Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom od 19°C a najhladniji je januar sa -0,9°C. Prosečna godišnja količina padavina je 527mm i ima prosečno 93 kišna dana godišnje.

 


 

Grad je podeljen na 22 administrativne celine. Istorijski centar grada čini 5 celina: Hradčani, Mali grad (Mala Strana), Stari grad (Stare Mesto) sa Josefovim, starim jevrejskim kvartom, Novi grad (Nove Mesto) i Višehrad. Grad ima 1.200.455 stanovnika (prema popisu iz 1997. godine). Vreme je centralno - evropsko, zvanični jezik je češki, zvanična valuta je češka kruna.